เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

โทร 035615111

คลังยา ต่อ 109 302

ผู้ป่วยนอก ต่อ 119

ผู้ป่วยใน ต่อ 693