แบบฟอร์มกลุ่มงาน

บันทึกความยินยอมของผู้รับบริการในการเลือกรับการรักษาด้วยยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติnew!!!

แบบฟอร์มประกอบการสั่งใช้ยา Cyclopentolatenew!!!

แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลอ่างทองHOT!!!

รายการยาที่ต้องจ่ายโดยแพทย์เฉพาะทาง

ขออนุมัติสั่งใช้ยานอกบัญชีรายการยาโรงพยาบาล  แนวทางปฏิบัติการสั่งใช้ยาที่ไม่อยู่ในบัญชียารพ.อ่างทอง

ขออนุมัติสั่งยา clarithromycin 500 mg tab ในข้อบ่งใช้อื่นที่ไม่ใช่การรักษาโรคติดเชื้อ H.pylori

ปรึกษาสวัสดิการสังคม

บันทึกการให้บริการข้อมูลยา

เบิกยาFavipiravir

ยาตัวอย่าง

ขอใช้ยาตัวอย่าง

แนวทางปฏิบัติในการเสนอยาตัวอย่าง

แบบประเมินการใช้ยาตัวอย่าง

ยา จ.2

รายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิ์สั่งใช้ยาบัญชี จ.2 และแนวทางการสั่งใช้ยา

ขออนุมัติใช้ deferasirox  การใช้ยาและแนวทางการชดเชย deferasirox 250 mg

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา IVIG ในโรค kawasaki disease

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา IVIG ในโรค myasthenis gravis

MR

Medication reconciliation Form

DUE

ผู้ป่วยใน
-Colistin
-Meropenem
-Ertapenem
-Tienem
-COX-II
-Sulperazone
-Tazocin
-PPI
ผู้ป่วยนอก
-TAMSULOSIN_ALFUZOCINnew!!!
-ARB
-PPI
-COX-II
-Statin
-New Oral anticoagulant_Rivaloxaban
-Incretin Base Therapy_Liraglutide
-SGLT2 inhibitor_empaglifocin.
-ARNI_Sacubutril/Valsartan
-Phosphate Biner_Sevelamer sachet
-Bisphosphanate_Fosamax-plus

Admission Reconciliation

Monitor HAD

-Dopamine_Dobutamine_Adrenaline
-Norepinephrine
-Fondaparinux_Enoxaparin_Nadroparin
-Nicadipirne
-Nitroglycerine
-5-FU

แจ้งปัญหาคุณภาพยา

แจ้งปัญหาคุณภาพเวชภัณฑ์มิใช่ยา